Català Español Deutsch English
Inici Qui som Referències Àrea WebClients
(+34) 93 221 69 53
Demani un pressupost
Traducció
traducció tècnica
traducció jurada
traducció mèdica
traducció de pàgines web
traducció artística
traducció d'e-mails
traducció de software
traducció audiovisual
correcció
outsourcing de traductors
Interpretació
Serveis lingüístics específics
 
Àrea WebClients
Accés directe
Recordar contrasenya

Termes i condicions

1. Àmbit d'aplicació

Aquests termes i condicions s'apliquen a totes les transaccions realitzades a través de la pàgina web de CONSONANT S.L www.consonant.es i a totes les transaccions realitzades entre el client i CONSONANT S.L.

2. Serveis

Els serveis de CONSONANT S.L. es realitzen d'acord amb els principis de la pràctica professional, seguint la nova norma europea de qualitat per a serveis de traducció EN-15038:2006.

3. Protecció de dades i confidencialitat

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals facilitades a través d'aquest web podran recollir-se en fitxers automatitzats dels quals CONSONANT S.L. és responsable i que tenen per finalitat mantenir contacte amb els usuaris interessats i informar-los sobre les activitats i serveis de CONSONANT S.L.. Els interessats podran exercir el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud a Consonant S.L. c/ Doctor Trueta 19, 1er, 2a, 08005 Barcelona, en la qual hauran inclòs el seu nom i cognoms, DNI i adreça de correu electrònic, amb les instruccions necessàries. CONSONANT S.L. es compromet a mantenir la privacitat dels seus usuaris, clients, col·laboradors i visitants.

La informació proporcionada per l'usuari en registrar-se a www.consonant.es està resguardada tecnològicament i només hi podrà accedir el propi usuari a través d'una paraula clau (password) o aquelles persones autoritzades per l'usuari.

CONSONANT S.L. es compromet a mantenir i guardar les dades de caràcter personal que l'usuari proporcioni de forma confidencial, i li garanteix que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i es tractaran aquestes dades compta amb les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de terceres parts no autoritzades. Tanmateix, CONSONANT S.L. podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, d'acord amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

Tots els textos i continguts són tractats de forma estrictament confidencial. CONSONANT S.L. es compromet a guardar absoluta confidencialitat sobre la informació que el client li proporcioni en virtud de l'encàrrec fet, fins i tot després de la seva finalització. Tots els empleats i col·laboradors de CONSONANT S.L. han signat un acord de confidencialitat en virtud del qual s'obliguen a mantenir el més absolut secret sobre totes les informacions que obtingui per raó de l'encàrrec realitzat. Si el client així ho desitja es pot signar un contracte de confidencialitat.

4. Pressupost i acceptació

CONSONANT S.L. presentarà sempre un pressupost gratuït i sense compromís per al client. Tots els pressupostos acceptats pel client estan subjectes a la confirmació per part de CONSONANT S.L. després de la recepció de la comanda del client, i no es considerarà que s'ha tancat un contracte fins que s'hagi rebut aquesta confirmació. Cada comanda acceptada constitueix un contracte independent.

5. Lliurament

Les comandes es lliuraran en el termini i per la via acordats (correu electrònic, descàrrega del nostre servidor, fax, correu o missatgeria). Quan el projecte es realitzi directament a la web, es comunicarà la seva finalització pels mitjans de comunicació habituals. Les dates acordades per les parts per al lliurament dels encàrrecs es comptaran a partir de la recepció per CONSONANT S.L. dels documents a traduir. CONSONANT S.L. no es farà responsable de possibles retards en el lliurament dels treballs deguts a fallades en la red informàtica o elèctrica, avaries en servidors o de qualsevol altre tipus no imputables a CONSONANT S.L. En aquests casos, es pactaran amb el client noves dates de enviament dels treballs o possibles mitjans alternatius per al seu lliurament.

6. Facturació i condicions de pagament

La factura s'emetrà un cop finalitzat el projecte. El pagament d'aquesta factura s'efectuarà com a màxim en els 2 dies següents a la recepció de la mateixa, per transferència bancària, xec bancari, pagament en efectiu a les nostres oficines, domiciliació o pagament per internet amb targeta de crèdit, tret que prèviament s'hagin acordat altres condicions de pagament amb el client. Per a projectes de major envergadura es facturarà un 30% de l'import total per endavant.

7. Cancel·lació d'una comanda

En cas de cancel·lació d'una comanda, el client haurà d'assumir el cost del treball ja realitzat.

8. Reclamacions

CONSONANT S.L. segueix processos estrictes per garantir la qualitat dels seus serveis. No obstant això, si el client detectés algun error objectiu, disposa d'un termini de 15 dies naturals a partir de la data de lliurament per fer reclamacions. Transcorreguts aquests dies s'entendrà la plena aceptació del servei per part del client. En cas d'algun eventual error CONSONANT S.L. donarà prioritat absoluta a la seva subsanació.

9. Responsabilitat civil

CONSONANT S.L. no serà responsable de cap tipus de perjudici derivat d'una inexactitut o diferència d'interpretació, excepte quan es tracti d'un error objectiu; en tal cas la responsabilitat civil de CONSONANT S.L. no superarà mai el valor de facturació per els costs dels serveis.

El client garanteix que la traducció sol·licitada no infringeix cap dret d'autor o qualsevol altre dret derivat de la propietat intel·lectual o industrial de la documentació lliurada per a la seva traducció ni tindrà cap destinació o finalitat no emparada per les lleis. Així mateix, el client també garanteix que mantindrà a CONSONANT S.L. indemne de qualsevol reclamació al respecte presentada per tercers.

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

El client renuncia a qualsevol altre fur que per Llei li pogués correspondre CONSONANT S.L. i el client es sotmeten expressament a la competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, per a la resolució de qualsevol disputa que pogués sorgir en relació amb l'execució i interpretació del contracte.
Nota Legal | Termes i Condicions | Contacta | Mapa Web